• zipen

Gysgaça giriş

“Zipen Industrial Equipment Co., Ltd.” Hytaýyň içerki sebitlerinde himiýa tehnikasy pudagynda hünärmen öndüriji.Kompaniýa ösen tehnologiýa we güýçli tehniki güýç bilen önüm öndürýär.Ylmy gözleg, önümçilik, satuw we import we eksport işini birleşdirýän giňişleýin kärhana.Kompaniýa ilki bilen dogruçyllyk we önüm prinsipine eýerýär.Önümlerimiz ýurduň dürli welaýatlarynda we şäherlerinde ylmy gözleg institutlarynda, uniwersitetlerde we kollejlerde giňden ulanyldy.

Kompaniýanyň esasy önümlerine birmeňzeş reaktorlar, gidrotermiki sintez reaktorlary, poliol reaktorlar, PX okislenme piloty üznüksiz reaktorlar, Antrakinon wodorodlaşdyryş synag enjamlary, ýokary temperatura we ýokary basyşly reaktorlar, düzediş, polieter we beýleki laboratoriýa enjamlary girýär.Müşderiniň islegi boýunça enjamlaryň ululygy öndürilip bilner.

Önümlerimiz ABŞ, Kanada Gollandiýa, Belgiýa, Angliýa, Türkiýe, Russiýa, Japanaponiýa, Koreýa, Singapur, Malaýziýa we ş.m. ýaly dünýäniň 20-den gowrak ýurduna we sebitlerine eksport edilýär.

Aboveokardaky önümleriň hemmesi üçin eksport işini alyp barýan öz söwda bölümimiz bar.Uzak möhletli iş barada pikir alyşmak we içerde we daşary ýurtdaky ähli müşderilere hoş geldiňiz.Kompaniýanyň satuwdan soňky hyzmaty ajaýyp, çalt we täsirli, hünär tehniki goldawy müşderileriň meselelerini çalt we çalt çözüp biler.Geljekde uzak möhletleýin ösüşi göz öňünde tutup, kompaniýa “Bütewiligi dolandyrmak, hiliň kepili” atly işewürlik pelsepesini talap edýär.Bu pelsepe, bilelikde işlemäge we ähli müşderilere has professional we ýokary derejeli hyzmatlar bermäge itergi berer.Biziň maksadymyz: Hytaýa esaslanyp, dünýä ýüzbe-ýüz bolmak.Himiýa reaksiýa pudagynda öňdebaryjy marka döretmek üçin yzygiderli täzelik ediň.“Laboratoriýa gurallaryny awtomatlaşdyrmaga bagyşlanan lider” görnüşi bilen.Zipen senagat guraly, müňlerçe ylmy gözleg bölümlerine howpsuz, akylly we ýokary hilli önümleri eltmegi dowam etdirer.


Iş wagty: 26-2021-nji oktýabr