• zipen

Reaktorlar

 • Pilot/Industrial magnetic stirred reactors

  Uçarman / Senagat magnitli herekete getiriji reaktorlar

  Reaktor nebit, himiýa, rezin, pestisid, boýag, derman, iýmit önümlerinde giňden ulanylýar we dürli önümçilik proseslerine, iş şertlerine görä wulkanizasiýa, nitrifikasiýa, wodorodizasiýa, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we ş.m. basyş gämisini doldurmak üçin ulanylýar. we ş.m. reaktoryň dizaýn gurluşy we parametrleri dürli-dürli, ýagny reaktoryň gurluşy başga, standart däl konteýner enjamlaryna degişlidir.

 • Homogeneous Reactor/Hydrothermal Reaction Rotary Oven

  Birmeňzeş reaktor / Gidrotermiki reaksiýa aýlanýan peç

  Birmeňzeş reaktor şkaf korpusyndan, aýlanýan böleklerden, gyzdyryjydan we gözegçilikden durýar.Şkaf korpusy poslamaýan polatdan ýasalýar.Aýlanýan ulgam motorly dişli gutydan we aýlaw goldawyndan durýar.Dolandyryş ulgamy esasan şkafyň temperaturasyna we aýlanma tizligine gözegçilik edýär.Birmeňzeş reaktor, dürli şertlerde şol bir media toparyny ýa-da şol bir şertlerde dürli media toparyny barlamak üçin birnäçe gidrotermiki sintez reaktor gämisini ulandy.

 • Hydrothermal Synthesis Reactors

  Gidrotermiki sintez reaktorlary

  Gidrotermiki sintez reaktor birligi dürli şertlerde şol bir media toparyny ýa-da dürli şertlerde dürli media toparyny barlamak üçin ulanylyp bilner.

  Gidrotermiki sintez reaktor birligi şkaf korpusyndan, aýlanýan ulgamdan, ýyladyş ulgamyndan we dolandyryş ulgamyndan durýar.Şkaf korpusy poslamaýan polatdan ýasalýar.Aýlanýan ulgam motor, dişli guty we aýlaw goldawyndan durýar.Dolandyryş ulgamy esasan şkafyň temperaturasyna we aýlanma tizligine gözegçilik edýär.

 • High Temperature & High Pressure Magnetic Reactor

  Temokary temperatura we ýokary basyşly magnit reaktory

  1. ZIPEN, HP / HT reaktorlaryny 350bar aşagyndaky basyş we 500 to çenli temperatura üçin ulanylýar.

  2. Reaktor S.S310, Titan, Hastelloý, Zirkonium, Monel, Incoloýdan ýasalyp bilner.

 • Bench Top Reactor, Floor stand Reactor

  Oturylyşyň iň ýokary reaktory, poluň reaktory

  Oturgyç ýokarky reaktor, ýokary temperatura we ýokary basyşly reaktoryň we awtomatlaşdyrmagyň artykmaçlyklaryny birleşdirýär, göwrümi 100-1000ml, ýönekeý we duýgur duýgur ekran işleýşi we adaty düwmäniň mehaniki we çylşyrymly meselelerini çözýän açyk operasiýa interfeýsi. gözegçilik;Hakyky wagtdaky ähli maglumatlary ýazga alyp we ýygnap biler we ulanyjylaryň islän wagtyna aňsatlyk bilen seredip we analiz edip bilýän reaksiýanyň temperaturasy, basyş, wagt, garyşyk tizligi we ş.m. ýaly onlaýn grafika bilen duýgur ekranda görkezip biler we USB fleş disk bilen eksport edip bolýar.Temperaturany, basyşy we tizlik egrilerini döredip biler we gözegçiliksiz işlemegi amala aşyryp biler.