• zipen

Uçarman / Senagat magnitli herekete getiriji reaktorlar

Gysga düşündiriş:

Reaktor nebit, himiýa, rezin, pestisid, boýag, derman, iýmit önümlerinde giňden ulanylýar we dürli önümçilik proseslerine, iş şertlerine görä wulkanizasiýa, nitrifikasiýa, wodorodizasiýa, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we ş.m. basyş gämisini doldurmak üçin ulanylýar. we ş.m. reaktoryň dizaýn gurluşy we parametrleri dürli-dürli, ýagny reaktoryň gurluşy başga, standart däl konteýner enjamlaryna degişlidir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Reaktor nebit, himiýa, rezin, pestisid, boýag, derman, iýmit önümlerinde giňden ulanylýar we dürli önümçilik proseslerine, iş şertlerine görä wulkanizasiýa, nitrifikasiýa, wodorodizasiýa, alkilýasiýa, polimerizasiýa, kondensasiýa we ş.m. basyş gämisini doldurmak üçin ulanylýar. we ş.m. reaktoryň dizaýn gurluşy we parametrleri dürli-dürli, ýagny reaktoryň gurluşy başga, standart däl konteýner enjamlaryna degişlidir.

Bu materiallara köplenç uglerod-marganes polat, poslamaýan polat, sirkonium, nikel esasly (Hastelloý, Monel, Inconel) erginleri we beýleki reňkli metallar we beýleki birleşýän materiallar girýär.Atingyladyş / sowadyş usullaryny elektrik bilen ýylatmak, gyzgyn suw bilen ýylatmak we ýylylyk geçiriji ýaglara bölmek mümkin.Aýlanylýan ýyladyş, bug bilen ýylatmak, uzak infragyzyl ýyladyş, daşky (içki) rulon ýyladyşy, elektromagnit induksiýa ýyladyşy, penjek sowadyşy we çäýnek içki rulony sowatmak we ş.m. heatingyladyş usulyny saýlamak esasan himiýa üçin zerur bolan ýyladyş / sowadyş temperaturasy bilen baglanyşyklydyr. reaksiýa we zerur ýylylygyň mukdary.Agitatoryň labyr görnüşi, çarçuwanyň görnüşi, pälwan görnüşi, turbinaly görnüşi, gyryjy görnüşi, kombinirlenen görnüşi we beýleki köp gatly kompozit padler bar.Dizaýn we önümçilik dürli iş şertleriniň amal talaplaryna laýyklykda edilmelidir.

Uçarman magnitli ýokary basyş reaktory näme?

Synag magnitli ýokary basyş reaktory esasan dört bölekden durýar: içki tank, penjek, garyjy enjam we goldaw bazasy (ýylylygy gorap saklaýan gurluş, prosesiň talaplaryna laýyklykda kabul edilip bilner).

Içki tankyň korpusy poslamaýan polatdan (SUS304, SUS316L ýa-da SUS321) ýasalýar we beýleki materiallar prosesiň talaplaryna laýyklykda ýasalýar we içki ýüzi aýna bilen örtülendir.Onlaýn CIP bilen arassalanyp, arassaçylyk standartlarynyň talaplaryna laýyk gelýän SIP tarapyndan sterilizasiýa edilip bilner.

Kurtka poslamaýan polatdan (SUS304) ýa-da amal talaplaryna laýyklykda uglerod polatdan (Q235-B) ýasalýar.

Degişli diametrden beýiklige laýyk dizaýn, zerurlyklara görä garyşyk enjam;garyndy möhürini garyşdyrmak, tankdaky iş basyşyny saklamak we tankdaky materialyň syzmagynyň öňüni almak we gereksiz hapalanmalara we material ýitgilerine sebäp bolmak üçin basyşa çydamly arassaçylyk mehaniki möhür enjamyny kabul edýär.

Goldaw görnüşi, işiň talaplaryna laýyklykda asma gabyň görnüşini ýa-da ýere düşýän aýak görnüşini kabul edýär.

Pilot Magnit ýokary basyşly reaktor näme üçin ulanylýar?

“Pilot Magnetic” ýokary basyşly reaktor, synagy deň we düýpli geçirmek üçin materialy garyşdyrmak üçin ulanylýar.Nebit, himiýa, rezin, oba hojalygy, boýag we ş.m. ýaly ugurlarda giňden ulanylýar.

Uçar magnitli ýokary basyşly reaktoryň artykmaçlyklary?

1. Atingyladyş usuly: elektrik ýyladyş, suw aýlanyşygy, ýylylyk geçiriji ýag, bug, uzak infragyzyl ýyladyş we ş.m.
2.Akymyň usuly: ýokarky akym, aşaky akym.
3.Garyşyk wilka: Dürli mediany garyşdyrmak üçin öz-özüni ýaglaýan köýnege çydamly ýeň ýeňi ulanylýar.
4.Garyşyk görnüşi: pälwan görnüşi, labyr görnüşi, çarçuwanyň görnüşi, itek görnüşi, spiral guşak görnüşi, turbina görnüşi we ş.m.
5. Möhürlemek usuly: magnitli möhür, mehaniki möhür, gaplaýyş möhüri.
6. Motor: Motor, adaty DC hereketlendirijisi, ýa-da ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda partlaýjylyga garşy hereketlendiriji.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Degişli önümler

  • High Temperature & High Pressure Magnetic Reactor

   Temokary temperatura we ýokary basyşly magnit ...

   Önümiň beýany 1. ZIPEN HP / HT reaktorlaryny 350bar aşagyndaky basyş we 500 to çenli temperatura üçin ulanylýar.2. Reaktor S.S310, Titan, Hastelloý, Zirkonium, Monel, Incoloýdan ýasalyp bilner.3. Işleýiş temperaturasyna we basyşyna görä ýörite möhürleýji halka ulanylýar.4. Reaktoryň üstünde göteriji diskli howpsuzlyk klapan bar.partlaýan san ýalňyşlygy kiçijik, dessine ...

  • TOP, Tris(2-ethylhexyl) Phosphate, CAS# 78-42-2, Trioctyl Phosphate

   TOP, Tris (2-etilheksil) fosfat, CAS # 78-42-2 ...

   Paketiň görnüşi Reňksiz, yssyz, aç-açan ýelimli suwuklyk Arassalygy ≥99% Kislota ≤0.1 mgKOH / g Dykyzlygy (20 ℃) ​​g / cm3 0.924 ± 0.003 Flash nokady ≥192 ℃ faceerüsti dartyş ≥18 Mn / m Suwuň düzümi ≤0.1% Reňk (Pt -Co) ≤20 paket 200 litr galvanizli demir baraban, NW 180 kg / deprek;o ...

  • Homogeneous Reactor/Hydrothermal Reaction Rotary Oven

   Birmeňzeş reaktor / Gidrotermiki reaksiýa Rotar ...

   Birmeňzeş reaktor, dürli şertlerde şol bir metbugat topary ýa-da şol bir şertlerde dürli metbugat topary üçin reaksiýa synagynda ulanylýar.Birmeňzeş reaktor şkaf korpusyndan, aýlanýan böleklerden, gyzdyryjydan we gözegçilikden durýar.Şkaf korpusy poslamaýan polatdan ýasalýar.Aýlanýan ulgam motorly dişli gutydan we aýlaw goldawyndan durýar.Dolandyryş ulgamy esasan şkafyň temperaturasyna we aýlanma tizligine gözegçilik edýär.Ulanylan birmeňzeş reaktor ...

  • Catalyst evaluation system

   Katalizator baha beriş ulgamy

   Bu ulgam, esasan, wodorodlaşma reaksiýasynda palladiniň katalizatorynyň öndürijiligini bahalandyrmak we proses şertlerini gözlemek üçin ulanylýar.Esasy proses: Ulgam basyş sazlaýjy tarapyndan gözegçilik edilýän iki sany gaz, wodorod we azot bilen üpjün edýär.Wodorod köpçülikleýin akym gözegçisi bilen ölçelýär we iýmitlenýär, azot bolsa rotametr bilen ölçelýär we iýmitlenýär we soňra reaktora geçýär.Üznüksiz reaksiýa ...

  • Polymer polyols (POP) reaction system

   Polimer poliollar (POP) reaksiýa ulgamy

   Önümiň beýany Bu ulgam, ýokary temperaturada we ýokary basyşda gaz-suwuk faza materiallarynyň üznüksiz reaksiýasy üçin amatlydyr.Esasan POP proses şertleriniň gözleg synagynda ulanylýar.Esasy proses: gazlar üçin iki port üpjün edilýär.Bir port howpsuzlygy arassalamak üçin azotdyr;beýlekisi pnewmatik klapanyň güýç çeşmesi hökmünde howa.Suwuk material elektron bilen takyk ölçelýär ...

  • Experimental rectification system

   Synag düzediş ulgamy

   Önümiň öndürijiligi we gurluş aýratynlyklary Maddy iýmitlendiriş bölümi, Mettleriň agram moduly we mikro we durnukly iýmitleniş gözegçiligini gazanmak üçin mikro ölçeg adweksiýa nasosyny takyk ölçemek bilen garyşdyryjy we ýyladyş we temperatura gözegçiligi bolan çig mal saklaýyş tankyndan durýar.Düzediş bölüminiň temperaturasy prehe-iň giňişleýin hyzmatdaşlygy arkaly gazanylýar ...